Tali Broide

כל מה שעולה לי לראש

כל הזמן חיפשתי מקום לשתף עם העולם בתובנות, והנה מצאתי, זה המקום שבו אני משתפת את כל מה שמעניין אותי ואני חושבת שיש בו ערך עבורכם,  מקווה שתמצאו בזה עניין ותשתפו את מה שמעניין אתכם